Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Zahtjev za podizanje spomen-obilježja

STRANKA: Pravno lice podnosi zahtjev za podizanje spomen-obilježja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za podizanje spomen-obilježja, Prijedlog Idejnog rješenja spomen-obilježja. NAPOMENA: Spomen-obilježje se podiže u cilju trajnog obilježavanja značajnog događaja, čuvanja uspomene na istaknute ličnosti, njegovanja ljudskih ideala i kulturno-istorijskih tradicija i odavanja počasti borcima za slobodu, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na usmjeravanje djeteta sa posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnu ustanovu

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na usmjeravanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno obrazovnu ustanovu (vrtić, osnovna škola, srednja škola ili resursni centar), uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za usmjeravanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovnu ustanovu, Izvod iz knjige rođenih, Zdravstveno – medicinska (izvještaji ljekara specijalista, otpusne liste…) Izvještaji […]