Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje specijalnih vozila tipa “betonjerka” u svrhu izvođenja građevinskih radova

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za  zauzimanje javne površine za postavljanje specijalizovanog vozila tipa “betonjerka”, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:


– Popunjen obrazac: 4.19 Zahtjev  za  izdavanje  odobrenja za postavljanje specijalnih vozila tipa “betonjerka” u svrhu izvođenja građevinskih radova;

– Odobrenje nadležnog organa za izvđenje građevinskih radova zbog kojih se traži postavljanje specijalnog vozila tipa “betonjerka”;

– Dokaz da je sa privrednim društvom za održavanje čistoće ugovorio čišćenje površina; 

– Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (2,00€+3,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81. 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija.Rješenje se dostavlja stranci i vršiocu komunalne djelatnost kome su povjereni poslovi održavanja čistoće. 
ROK za donošenje rješenja je 30 dana
ROK za žalbu 
je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru preko ovog organa
VRSTA POSTUPKA: 
Upravna aktivnost.