Međunarodne mreže gradova

Glavni grad Podgorica je član u međunarodnim organizacijama i mrežama gradova

  • Unija Glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope
  • Evropski gradovi u borbi protiv droge – ECAD
  • Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
  • Evropska mreža gradova CIVITAS
  • Mayors for Peace
  • Pact of Free Cities

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina