Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gradovi pobratimi

Služba za međunarodnu saradnju i partnerstva / Gradovi pobratimi

Glavni grad Podgorica je član u međunarodnim organizacijama i mrežama gradova