Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaposleni 

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju/ Zaposleni 

Boris Spalević

v.d. rukovodioca

Odjeljenje za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju
avatar-user
mr Petar Nuculović

šef

avatar-user
Vinko Lekočaj

Samostalni savjetnik I - za poljoprivredu – stočarstvo

avatar-user
mr Vojislav Ražnatović

Viši savjetnik III - za poljoprivredu

avatar-user
Darko Bulatović

Viši savjetnik III - za poljoprivredu

Odjeljenje za normativno-pravne, opšte i administrativne poslove
avatar-user
Nikola Bošković

Viši savjetnik III - za kadrovske, opšte i administrativne poslove

avatar-user
Ana Grbavčević

Samostalna referentkinja - poslovno-administrativna sekretarka

avatar-user
Zagorka Bjelajac

Samostalna referentinja – upisničarka

avatar-user
Vanja Mirotić

Samostalni referent - kurir-vozač