Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Unutrašnja organizacija

Služba za informacioni sistem / Unutrašnja organizacija

Djelokrug rada organizacionih jedinica službe

U Odjeljenju za aplikativni softver vrše se poslovi koji se odnose na: održavanje razvijenih aplikativnih rješenja; analizu i kontrolu funkcionisanja informacionog sistema, predlaganje i preduzimanje mjera za poboljšanje funkcionisanja i povećanje efikasnosti; analizu procesa, toka i strukture podataka u poslovima i poslovnim procesima organa i službi; davanje predloga za razvojne projekte u oblasti primjene ICT u organima i službama;  definisanje funkcionalnih modela i modeliranje poslovnih procesa; učestvovanje u implementaciji novih aplikativnih rješenja; izradu planova, programa rada, izvještaja i informacija iz djelokruga Odjeljenja; učestvovanje u organizovanju obuka za korišćenje informatičke opreme i infrastrukturnih servisa u cilju podizanja nivoa informatičke pismenosti u organima i službama; planiranje i koordinaciju u izradi pravilnika i procedura vezanih za korišćenje razvijenih aplikativnih rješenja u Glavnom gradu; funkcionisanje, izgled i sadržaj sajta Glavnog grada i poddomena organa i službi; osmišljavanje i predlaganje uvođenja novih sadržaja i servisa u okviru prezentacije Glavnog grada; ažuriranje sajta; predlaganje  standarda i staranje o njihovoj  primjeni u promovisanju vizuelnog identiteta Glavnog grada; vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
U Odjeljenju za korisničku infrastrukturu i tehničku podršku vrše se poslovi koji se odnose na: održavanje računarske mreže Glavnog grada kroz obezbjeđenje i nadgledanje funkcionisanja pojedinih segmenata sistema; izradu planova za opremanje računarskom i komunikacionom opremom; pripremu pravilnika i  standarda u domenu korišćenja infrastrukturnih servisa; vođenje baze prijavljenih prekida servisa i nedostupnosti sistema; organizovanje i vršenje nadzora intervencija na infrastrukturi; staranje o pravilnom prijemu, čuvanju i upotrebi informatičke infrastrukture i računarske opreme; preduzimanje  mjera za povećanje efikasnosti rada sistema; optimizaciju performansi sistema, softvera i hardvera; praćenje i proučavanje trendova iz oblasti hardvera i softvera i predlaganje inovacija i unapređenja postojećeg sistema; sprovođenje mjera sigurnosti na nivou operativnog sistema; održavanje i ažuriranje baze znanja u oblasti klijentskih operativnih sistema; utvrđivanje tehničkih i drugih pravila upotrebe i održavanja informatičke opreme u Glavnom gradu; sprovođenje mjera sigurnosti infrastrukture i funkcionisanja antivirusnih softvera; prevenciju, obrad i otklanjanje posljedica od računarskih bezbjednosnih incidenata i drugih rizika bezbjednosti informacionog sistema; procjenu stanja informacione bezbjednosti, provjeru ranjivosti sistema i primjenu novih softverskih i hardverskih sistema za zaštitu IT resursa; praćenje napretka i predlaganje novih tehnoloških rješenja i platformi za razvoj informacionog sistema; planiranje redovnih servisa i preduzimanje mjera za osnovno i tehničko održavanje i optimizaciju performansi komunikacione i računarske opreme i perifernih uređaja; organizovanje i vođenje magacina rezervnih djelova i opreme; vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
U Odjeljenju za mrežnu i serversku infrastrukturu vrše se poslovi koji se odnose na: projektovanje, razvoj i održavanje jedinstvenog informacionog sistema Glavnog grada; instalacija, konfiguracija i održavanje mrežnih uređaja kao što su ruteri, serveri, firewall uređaji i dr.; nadgledanje mrežnog saobraćaja i identifikacija problema kako bi se obezbijedile optimalne performanse mreže; implementacija sigurnosnih mjera zaštite mrežnih resursa od potencijalnih pretnji; instalacija, konfiguracija i nadgledanje serverskih sistema kako bi se obezbijedila stabilnost i efikasnost rada; praćenje i optimizacija resursa servera radi poboljšanja performansi i odziva sistema.; praćenje i primena ažuriranja operativnih sistema, aplikacija i drugog sistemskog softvera. Upravljanje licencama softvera kako bi se osiguralo pridržavanje pravnih i tehničkih zahtjeva; obezbjeđivanje sigurnosnih kopija i oporavak sistema kako bi se minimizovali gubici podataka. Implementacija mjera sigurnosti kako bi se osigurao integritet, povjerljivost i dostupnost informacija; praćenje sigurnosnih incidenata, analiza prijetnji i preduzimanje odgovarajućih koraka zaštite; edukacija korisnika o bezbjednosnim postupcima i pridržavanje propisa o zaštiti podataka; pružanje tehničke podrške korisnicima u vezi sa mrežom i sistemskim softverom; priprema periodičnih izveštaja o stanju mrežne infrastrukture i sistemskog softvera; preporuke za unaprijeđenje performansi i bezbjednosti sistema; praćenje trendova i inovacija u oblasti mrežne infrastrukture i sistemskog softvera; evaluacija novih tehnologija i predlaganje implementacije za poboljšanje efikasnosti.
U Odjeljenju za elektronske servise i digitalno poslovanje Obavljaju se poslovi koji se odnose na unapređenje elektronskog poslovanja i kreiranje elektronskih servisa i usluga; održavanje aplikativnih rješenja koja se koriste u poslovanju gradske administracije i njihovo unapređenje; analiza procesa, njihova optimizacija i automatizacija; edukacija korisnika; praćenje najnovijih trendova i alata za elektronsko poslovanje; korisnička podrška i otklanjanje problema u redovnom radu sistema, vraćanje podataka, izmjene podataka.
U Odjeljenju za inovacije i pametne tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: kreiranje strategije razvoja pametnih sistema grada, analizu problema i izradu predloga rješenja upotrebom naprednih tehnologija, mjernih sistema, obradom podataka i automatizacijom procesa; razvoj i održavanje infrastrukture u cilju kreiranja jedinstvenog sistema za monitoring i upravljanje Glavnim gradom, razvoj i upravljanje komandno-operativnim centrom Glavnog grada; praćenje najnovijih dostignuća na ovom polju i analiza mogućnosti njihove primjene u Glavnom gradu, mapiranje izazova drugih oragana i lokalnih gradskih preduzeća s ciljem njihovog rješavanja upotrebom naprednih tehnologija i vještačke inteligencije.

Djelokrug rada organizacionih jedinica službe

U Odjeljenju za aplikativni softver vrše se poslovi koji se odnose na: održavanje razvijenih aplikativnih rješenja; analizu i kontrolu funkcionisanja informacionog sistema, predlaganje i preduzimanje mjera za poboljšanje funkcionisanja i povećanje efikasnosti; analizu procesa, toka i strukture podataka u poslovima i poslovnim procesima organa i službi; davanje predloga za razvojne projekte u oblasti primjene ICT u organima i službama;  definisanje funkcionalnih modela i modeliranje poslovnih procesa; učestvovanje u implementaciji novih aplikativnih rješenja; izradu planova, programa rada, izvještaja i informacija iz djelokruga Odjeljenja; učestvovanje u organizovanju obuka za korišćenje informatičke opreme i infrastrukturnih servisa u cilju podizanja nivoa informatičke pismenosti u organima i službama; planiranje i koordinaciju u izradi pravilnika i procedura vezanih za korišćenje razvijenih aplikativnih rješenja u Glavnom gradu; funkcionisanje, izgled i sadržaj sajta Glavnog grada i poddomena organa i službi; osmišljavanje i predlaganje uvođenja novih sadržaja i servisa u okviru prezentacije Glavnog grada; ažuriranje sajta; predlaganje  standarda i staranje o njihovoj  primjeni u promovisanju vizuelnog identiteta Glavnog grada; vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
U Odjeljenju za korisničku infrastrukturu i tehničku podršku vrše se poslovi koji se odnose na: održavanje računarske mreže Glavnog grada kroz obezbjeđenje i nadgledanje funkcionisanja pojedinih segmenata sistema; izradu planova za opremanje računarskom i komunikacionom opremom; pripremu pravilnika i  standarda u domenu korišćenja infrastrukturnih servisa; vođenje baze prijavljenih prekida servisa i nedostupnosti sistema; organizovanje i vršenje nadzora intervencija na infrastrukturi; staranje o pravilnom prijemu, čuvanju i upotrebi informatičke infrastrukture i računarske opreme; preduzimanje  mjera za povećanje efikasnosti rada sistema; optimizaciju performansi sistema, softvera i hardvera; praćenje i proučavanje trendova iz oblasti hardvera i softvera i predlaganje inovacija i unapređenja postojećeg sistema; sprovođenje mjera sigurnosti na nivou operativnog sistema; održavanje i ažuriranje baze znanja u oblasti klijentskih operativnih sistema; utvrđivanje tehničkih i drugih pravila upotrebe i održavanja informatičke opreme u Glavnom gradu; sprovođenje mjera sigurnosti infrastrukture i funkcionisanja antivirusnih softvera; prevenciju, obrad i otklanjanje posljedica od računarskih bezbjednosnih incidenata i drugih rizika bezbjednosti informacionog sistema; procjenu stanja informacione bezbjednosti, provjeru ranjivosti sistema i primjenu novih softverskih i hardverskih sistema za zaštitu IT resursa; praćenje napretka i predlaganje novih tehnoloških rješenja i platformi za razvoj informacionog sistema; planiranje redovnih servisa i preduzimanje mjera za osnovno i tehničko održavanje i optimizaciju performansi komunikacione i računarske opreme i perifernih uređaja; organizovanje i vođenje magacina rezervnih djelova i opreme; vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.
U Odjeljenju za mrežnu i serversku infrastrukturu vrše se poslovi koji se odnose na: projektovanje, razvoj i održavanje jedinstvenog informacionog sistema Glavnog grada; instalacija, konfiguracija i održavanje mrežnih uređaja kao što su ruteri, serveri, firewall uređaji i dr.; nadgledanje mrežnog saobraćaja i identifikacija problema kako bi se obezbijedile optimalne performanse mreže; implementacija sigurnosnih mjera zaštite mrežnih resursa od potencijalnih pretnji; instalacija, konfiguracija i nadgledanje serverskih sistema kako bi se obezbijedila stabilnost i efikasnost rada; praćenje i optimizacija resursa servera radi poboljšanja performansi i odziva sistema.; praćenje i primena ažuriranja operativnih sistema, aplikacija i drugog sistemskog softvera. Upravljanje licencama softvera kako bi se osiguralo pridržavanje pravnih i tehničkih zahtjeva; obezbjeđivanje sigurnosnih kopija i oporavak sistema kako bi se minimizovali gubici podataka. Implementacija mjera sigurnosti kako bi se osigurao integritet, povjerljivost i dostupnost informacija; praćenje sigurnosnih incidenata, analiza prijetnji i preduzimanje odgovarajućih koraka zaštite; edukacija korisnika o bezbjednosnim postupcima i pridržavanje propisa o zaštiti podataka; pružanje tehničke podrške korisnicima u vezi sa mrežom i sistemskim softverom; priprema periodičnih izveštaja o stanju mrežne infrastrukture i sistemskog softvera; preporuke za unaprijeđenje performansi i bezbjednosti sistema; praćenje trendova i inovacija u oblasti mrežne infrastrukture i sistemskog softvera; evaluacija novih tehnologija i predlaganje implementacije za poboljšanje efikasnosti.
U Odjeljenju za elektronske servise i digitalno poslovanje Obavljaju se poslovi koji se odnose na unapređenje elektronskog poslovanja i kreiranje elektronskih servisa i usluga; održavanje aplikativnih rješenja koja se koriste u poslovanju gradske administracije i njihovo unapređenje; analiza procesa, njihova optimizacija i automatizacija; edukacija korisnika; praćenje najnovijih trendova i alata za elektronsko poslovanje; korisnička podrška i otklanjanje problema u redovnom radu sistema, vraćanje podataka, izmjene podataka.
U Odjeljenju za inovacije i pametne tehnologije obavljaju se poslovi koji se odnose na: kreiranje strategije razvoja pametnih sistema grada, analizu problema i izradu predloga rješenja upotrebom naprednih tehnologija, mjernih sistema, obradom podataka i automatizacijom procesa; razvoj i održavanje infrastrukture u cilju kreiranja jedinstvenog sistema za monitoring i upravljanje Glavnim gradom, razvoj i upravljanje komandno-operativnim centrom Glavnog grada; praćenje najnovijih dostignuća na ovom polju i analiza mogućnosti njihove primjene u Glavnom gradu, mapiranje izazova drugih oragana i lokalnih gradskih preduzeća s ciljem njihovog rješavanja upotrebom naprednih tehnologija i vještačke inteligencije.