Interne procedure i upustva


Vizuelni identitet Glavnog grada Podgorice

Dokument sa podacima o grbu i zastavi Glavnog grada Podgorice

Ovdje možete preuzeti Grbove Glavnog grada u vektorskom formatu:

  1. Veliki grb
  2. Srednji grb
  3. Mali grb

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina