Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Javni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme Javni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka za ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Rang lista nevladinih organizacija koje će u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa civilnim društvom, po osnovu Javnog poziva broj: 06-615/24-1617, sprovoditi aktivnosti utvrđene Lokalnim akcionim planom za mlade za 2024. godinu

Preuzmite dokument: Rang lista nevladinih organizacija koje će u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa civilnim društvom, po osnovu Javnog poziva broj: 06-615/24-1617, sprovoditi aktivnosti utvrđene Lokalnim akcionim planom za mlade za 2024. godinu

Lista blagovremenih i potpunih predloga ovlašćenog predlagača UCG za predlaganje novog člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter ” Radio televizija Podgorica”

Preuzmite dokument: Lista blagovremenih i potpunih predloga ovlašćenog predlagača UCG za predlaganje novog člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter ” Radio televizija Podgorica” Lista blagovremenih i potpunih predloga ovlašćenog predlagača UCG za predlaganje novog člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter ” Radio televizija Podgorica”

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pripremu, evidenciju i analizu obuka-Odjeljenje za kadrovske poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pripremu, evidenciju i analizu obuka-Odjeljenje za kadrovske poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca […]

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji […]

Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Sektora za održivi razvoj u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Sektora za održivi razvoj u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme. Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Sektora za održivi razvoj u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Interni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Odsjeka za normativno – pravne i stručne poslove u Službi komunalne policije Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Interni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Odsjeka za normativno – pravne i stručne poslove u Službi komunalne policije Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Odsjeka za normativno – pravne i stručne poslove u Službi komunalne policije Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme