Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III  za imovinsko – pravne poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za imovinsko – pravne poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za imovinsko – pravne poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne poslove […]

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a gradski/a arhitekta/ektinja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Preuzmite dokument: Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a gradski/a arhitekta/ektinja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni/a gradski/a arhitekta/ektinja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Službe za informacioni sistem Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Preuzmite dokument: Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Službe za informacioni sistem Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Službe za informacioni sistem Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta direktor/ica Direkcije za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Preuzmite dokument: Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta direktor/ica Direkcije za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta direktor/ica Direkcije za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjestaSamostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za imovinsko – pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pripremu, evidenciju i analizu obuka-Odjeljenje za kadrovske poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorica, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Preuzmite dokument: Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pripremu, evidenciju i analizu obuka-Odjeljenje za kadrovske poslove u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Podgorica, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme. Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pripremu, evidenciju i analizu obuka-Odjeljenje za kadrovske […]

Javni oglas za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka – 25 izvršilaca/teljki na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, radi vršenja privremenog povećanog obima posla (sezonski poslovi).   

Preuzmite dokument: Javni oglas za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka – 25 izvršilaca/teljki na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, radi vršenja privremenog povećanog obima posla (sezonski poslovi). Javni oglas za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka – 25 izvršilaca/teljki na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, radi vršenja privremenog povećanog obima posla (sezonski poslovi).