Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zeleno lice Podgorice

Podgorica na dva točka

Ovaj projekat je samo dio onoga što Glavni grad već godinama radi na planu unapređenja kvaliteta života,a u sa ciljem motivisanja  ljudi da se okrenu zdravim stilovima života.

Moje drvo

Projekat “Moje drvo” je zajednički projekat koji omogućava svim zainteresovanim pojedincima, organizacijama i kompanijama da na planski i održiv način daju svoj doprinos ozelenjavanju Podgorice.

Mikro 020

Projekat Mikro020 pokrenut je kako bi se zapuštenim djelovima Podgorice, dao novi izgled kroz aktivno učešće sugrađana. Gradska uprava odlučila se da pokrene ovaj projekat kako bi se te lokacije oživjele.

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina predstavlja jedan od najznačajnih mehanizama kvalitetnog upravljanja zelenim površinama, koje posebno važnu ulogu imaju u urbanim sredinama.

Naša Gorica

Brdo Gorica (130 m) nalazi se u samom centru grada Podgorice. Okruženo je na sjeveru naseljem Zagorič, na jugu naseljem Nova Varoš, na zapadu rijekom Moračom, a na istoku naseljem Masline.