Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za promjenu prezimena, ispravku ili promjenu podataka u radnoj knjižici

STRANKA: Podnosi zahtjev za promjenu prezimena, ispravku ili promjenu podataka u radnoj knjižici na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen propisani obrazac: Zahtjev za upis podataka u radnu knjižicu,
  • Radna knjižica,
  • Važeća lična karta, pasoš (uz pasoš Uvjerenje o prebivalištu), dozvola za privremeni boravak i rad, dozvola za privremeni boravak, dozvola za stalni boravak ili lična karta za stranca,
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih ili drugi pismeni dokaz nadležnog organa o promjeni određenog podatka.

 

ORGAN: Odlučuje ispravkom ili promjenom podataka u radnoj knjižici.

ROK za ispravku je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.