Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju

STRANKA: Podnosi zahtjev za pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene

zgrade u poslovnu prostoriju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju,
  • Dokaz o pravu svojine na objektu bez tereta i ograničenja,
  • Odluku Skupštine etažnih vlasnika o pretvaranju posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove propisane Uredbom, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Upravi lokalnih javnih prihoda i Upravi za nekretnine.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.