Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-18.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije upisan u registar preduzetnika,
Popunjen obrazac: Obrazac -22.Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,

Prepis lista nepokretnosti,
Uvjerenje o kućnoj zajednici ukoliko se podnosilac zahtjeva ne vodi kao vlasnik nepokretnosti,
Ugovor o zakupu,
Izjava o ustupanju zemljišta na korišćenje,
Potvrda o gajenju pčela ili uzgoju ribe.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja stanja na terenu i izdaje uvjerenje.

ROK : Uvjerenje se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.