Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi obavljanja pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu /kao fizičko lice/

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na rješenje o upisu u Centralni turistički registar po prijavi obavljanja pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu /kao fizičko lice/, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-8.2 Prijava za upis u Centralni turistički registar za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćintvu za fizička lica,
Dokaz o svojini (vlasnik/suvlasnik) ugostiteljskog objekta, odnosno zemljišta za kamp,
Izjavu o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova u pogledu prostora i opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;
Fotokopija lične karte,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje po prijavi nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora i donosi rješenje o upisu u Centralni turistički registar. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Turističkoj organizaciji Podgorice, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 8 dana od dana podnošenja prijave.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, u zavisnosti od vrste objekta i zahtjeva stranke traži i dodatnu dokumentaciju vezanu za podzakonski akt, posebno sa aspekta legalnosti objekta.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.