Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na poklon – paket za novorođenčad

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na poklon paket za novorođeno dijete, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za poklon pakete,
  • Izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče,
  • Dokaz o ličnom identitetu roditelja,
  • Dokaz o prebivalištu,
  • Kopija žiro računa jednog od roditelja.

 

NAPOMENA: Pravo na poklon paket ima novorođeno dijete, pod uslovom da jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj, ima prebivalište na teritoriji Glavnog grada Podgorica,odnosno stalni ili privremeni boravak. Ukoliko jedan od roditelja, stratelja ili hranitelja, ima ličnu kartu izdatu u drugoj opštini, potrebno je priložiti uvjerenje iz opštine u kojoj je izdata lična karta, da nije ostvareno pravo na poklon paket za novorođeno dijete u istoj. Pravo na poklon paket novorođenom djetetu pripada do navršene jedne godine života.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, po pravilu, istog dana kad je stranka podnijela zahtjev, a najkasnije u roku od 8 dana. Podnosiocu zahtjeva uručuje čestitku Gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, sa obavještenjem o mjestu preuzimanja poklon-paketa.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.