Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na pogrebne troškove

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na pogrebne troškove, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Izvod iz Matičnog registra umrlih,
  • Dokaz da pokojnik nije bio uživalac penzije ili da nije bio u radnom odnosu,
  • Račun o pogrebnim uslugama na ime podnosioca zahtjeva.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se ili Ministarstvu rada i socijalnog staranja ili Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.