Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige prigovora za ugostiteljske objekte

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na ovjeru knjige prigovora za ugostiteljske objekte, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac: Obrazac-30. Zahtjev za ovjeru knjige prigovora,
Fotokopija odobrenja o obavljanju djelatnosti,
Knjiga prigovora.

ORGAN: Postupa po zahtjevu na način što podatke podnosioca zahtjeva upisuje u posebnu knjigu djelovodnika, a knjigu prigovora ovjerenu pečatom vraća stranci.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.