Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na određivanje kategorije ugostiteljskog objekta

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na određivanje kategorije ugostiteljskog objekta, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-20. Određivanje kategorije privatnog smeštaja (kuće, apartmani, sobe),

Obrazac-21. Određivanje kategorije restorana,

Fotokopija odobrenja o obavljanju djelatnosti.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta Komisije za kategorizaciju objekta i popunjavanja podataka na propisanim tabelama za ispunjenje uslova određene kategorije i donosi rješenje kojim se utvrđuje kategorija ugostiteljskog objekta.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/ i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.