Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje turističkih usluga na kupalištu /iznajmljivanje plažnog mobilijara, skutera na vodi…ribolovne opreme i obuke skijanja na vodi, ronjenja, jedrenja/ u skladu sa Zakonom

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje turističkih usluga na kupalištu /iznajmljivanje plažnog mobilijara, skutera na vodi…ribolovne opreme i obuke skijanja na vodi, ronjenja, jedrenja/ u skladu sa Zakonom, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-3.1 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje turističkih usluga na kupalištu za privredna društva,

Obrazac-3.2 Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje turističkih usluga na kupalištu za preduzetnike,

Ugovor o zakupu odnosno pravo korišćenja kupališta,
Fotokopija polise osiguranja za slučaj nezgode na kupalištu,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje turističke djelatnosti. Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 7 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, u zavisnosti od vrste turističke usluge može organizovati izlazak na lice mjesta i tražiti dodatnu dokumentaciju vezanu za podzakonski akt.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.