Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje pružanja turističkih usluga (iznajmljivanje prevoznog sredstva)

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje pružanja turističkih usluga (iznajmljivanje prevoznog sredstva), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-6.1 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje pružanja turističkih usluga -iznajmljivanje prevoznog sredstva za privredno društvo,

Obrazac-6.2 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje pružanja turističkih usluga -iznajmljivanje prevoznog sredstva za preduzetnike,

Rješenje o lokaciji izdato kod nadležnog organa lokalne uprave,
Dokaz o tehničkoj ispravnosti i registraciji sredstava,
Polisa o obaveznom osiguranju korisnika usluga za slučaj nezgode u saobraćaju,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje turističke djelatnosti. Ukoliko je neophodan izlazak na lice mjesta o istom se sačinjava zapisnik.

Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, ukoliko se traži zamjena rješenja obavezno traži dodatna dokumentaciju vezanu za navedene promjene.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.