Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje djelantnosti pružanja usluga iznajmljivanja putničkih vozila (rent-a car)

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na odobrenje za obavljanje djelantnosti pružanja usluga iznajmljivanja putničkih vozila (rent-a car), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

Popunjen odgovarajući obrazac:

Obrazac-4.1 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a car) za privredno društvo,

Obrazac-4.2 Zahtjev za izdavanje-zamjenu odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a car) za preduzetnika,

Prepis lista nepokretnosti Uprave za nekretnine i ugovor o zakupu ovjeren kod suda ili notara za poslovnicu ukoliko je prostor uzet u zakup,
Fotokopije saobraćajnih dozvola sa polisama osiguranja za vozila koja se iznajmljuju,
Popunjen obrazac za upis u CTR.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu nakon izlaska na lice mjesta i zapisnički konstatovanja ispunjenja minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora za poslovnicu i donosi rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti. Rješenje se dostavlja stranci, Upravi za inspekcijske poslove /Turističkoj inspekciji/, Upravi lokalnih javnih prihoda, DOO “Vodovod i kanalizacija”, DOO “Čistoća”, DOO “Deponija” i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Ovlašćeni službenik u toku postupka, traži i dodatnu dokumentaciju vezanu za podzakonski akt, posebno sa aspekta legalnosti objekta, a ukoliko se traži zamjena ili produženje rješenja obavezno se traži dodatna dokumentacija vezana za navedene promjene, odnosno razlog produženja.

POSTUPAK: U toku postupka po službenoj dužnosti se pribavlja dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.