Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć,
  • Potvrde iz osnovne škole;
  • Ček od materijalnog obezbjeđenja porodice.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu.

NAPOMENA: Pravo na novčanu pomoć u školovanju podrazumijeva nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole na području Glavnog grada koji su blagovremeno upisani u školu i novčane pomoći za kupovinu školskog pribora djeci osnovno – školskog uzrasta, koja ovu vrstu pomoći ne ostvaruju po drugom osnovu, a čiji su roditelji korisnici Materijalnog obezbjeđenja porodice.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.