Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • Popunjen obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć,
 • Kopija lične karte,
 • Kopija žiro-računa,
 • Medicinska dokumentacija,
 • Dokaz o primanjima (ček od penzije, MOP, drugi dokazi o prihodima podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva),
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

 

NAPOMENA: Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pojedinci i porodice, koje se nalaze u stanju izuzetno teške materijalne situacije a koju ne mogu samostalno prevazići i to u sljedećim slučajevima:

 • zadovoljavanje osnovnih životnih potreba
 • druge potrebe izazvane specifičnim stanjem ili situacijom (teška invalidnost, bolest, smrt i dr.)
 • u drugim slučajevima prema procjeni nadležnog organa.
  ORGAN: Odlučuje o zahtjevu na osnovu prethodno prikupljenih podataka o postojanju činjenica i okolnosti istaknutih u zahtjevu.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.