Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu i povlašćenu vožnju

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu i povlašćenu vožnju, uz prilaganje putne karte.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.