Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje volonterske knjižice

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje volonterske knjižice na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje volonterske knjižice,
  • Volonterska knjižica,
  • Važeća lična karta ili lična karta za strance, ukoliko je izdata van Podgorice u Crnoj Gori – uvjerenje MUP-a o prebivalištu u Podgorici,
  • Ugovor o volonterskom radu.

 

ORGAN: Odlučuje izdavanjem volonterske knjižice.

ROK za izdavanje je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak