Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija-stambeno pitanje

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija – stambeno pitanje.

ORGAN: Izdaje uvjerenje.

ROK: Uvjerenje se izdaje, po pravilu, isti dan kad je stranka zatražila izdavanje uvjerenja, a najkasnije u roku od 8 dana.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.