Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje uvjerenja na osnovu podataka iz službene evidencije

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za izdavanje uvjerenja na osnovu podataka iz službene evidencije.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaje se uvjerenje. Uvjerenje se dostavlja stranci.

ROK za izdavanje uvjerenja je 8 dana od podnošenja zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.