Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole,
  • Izjavu izvođača radova,
  • Izjavu nadzornog inženjera,
  • Izjavu vodećeg projektanta,
  • Dokaz o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima,
  • Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2,00€ na podneseni zahtjev – na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 550-3026777-19,
  • Revidovani glavni projekat, ako je građevinska dozvola izdata na idejni projekat,
  • Elaborate originalnih terenskih podataka izvedenog stanja.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove propisane Zakonom, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, urbanističko – građevinskoj inspekciji i Upravi za nekretnine.

ROK za donošenje rješenja je 7 dana od prijema izvještaja o tehničkom pregledu da je objekat podoban za upotrebu.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.