Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata,
  • Dokaz o pravu svojine i kopiju plana,
  • Tehnička dokumentacija urađena na nivou idejnog rješenja,
  • Građevinska dozvola za objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat, osim za ograde,
  • Saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove propisane Odlukom, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, urbanističko-građevinskoj inspekciji i Upravi za nekretnine.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani ovom odlukom.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.