Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje izjašnjenja

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za izdavanje izjašnjenja.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaje se izjašnjenje. Izjašnjenje se dostavlja stranci.

ROK za izdavanje izjašnjenja je 30 dana od podnošenja zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.