Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanja radne knjižice – lična karta izdata van Podgorice u Crnoj Gori

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanja radne knjižice – lična karta izdata van Podgorice u Crnoj Gori (čitko popunjen u 2 primjerka), uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Radna knjižica,
  • Važeća lična karta ili pasoš (uz pasoš Uvjerenje o prebivalištu),
  • Dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original),
  • Izvod iz Matičnog registra vjenčanih (za udate),
  • Uvjerenje o prebivalištu (MUP Podgorica),
  • Uvjerenje iz Opštine gdje je izdata lična karta, da nije izdata radna knjižica.

ORGAN: Odlučuje izdavanjem radne knjižice.

ROK za izdavanje je 30 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.