Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

STRANKA: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dostavlja zahtjev za davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Plan upravljanja otpadom.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi mišljenje. Mišljenje se dostavlja Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

ROK za donošenje mišljenja je 15 dana.

VRSTA POSTUPKA: Neupravna aktivnost.

Dokumenta