Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Studentske nagrade

Nagrada se dodjeljuje svake godine povodom Praznika Glavnog grada – 19. decembra, studentu završne godine svakog fakulteta, umjetničkih akademija, visokih škola i samostalnih studijskih programa u Crnoj Gori, sa prebivalištem u Podgorici.

Nagrada se dodjeljuje studentima koji su postigli izuzetan uspjeh u studiranju u posljednjoj studijskoj godini, a to podrazumijeva da je student u prethodnoj studijskoj godini položio ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom, sa prosječnom ocjenom 10. Ukoliko na fakultetu, umjetničkoj akademiji, visokoj školi i samostalnom studijskom programu nema studenta sa prosječnom ocjenom 10, za nagradu može biti predložen jedan student sa prosječnom ocjenom koja ne može biti niža od 9,5.

Nagrada se dodjeljuje u skladu sa posebnom odlukom Skupštine: Odluka o ustanovljenju Studentske nagrade Glavnog grada (avgust 2020.godine)