ENG

Sportski objekti na teritoriji Glavnog grada Podgorica

Lokalna samouprava kao oblik upravljanja i odlučivanja o javnim interesima, između ostalog,  ima veliki uticaj i na zadovoljenje potreba građana u oblasti sporta i rekreacije, s obzirom da ona učestvuje u finansiranju sportskih organizacija, izgradnji i održavanju sportskih objekata, razvoju talenata, organizovanju različitih nivoa sportskih događaja i manifestacija, odnosno doprinosi cjelokupnom razvoju i promociji sporta, kao važne društvene potrebe i djelatnosti. 

Sport u Glavnom gradu Podogrica zauzima važno mjesto i ima neprocjenjivu ulogu u životima svojih sugrađana. Lokalna samouprava u Podgorici polazi od činjenice da su sastavni elementi  zdravog i uspješnog životnog stila, od rane mladosti do zrelosti i starosti, kvalitetne aktivnosti u slobodnom vremenu i briga za zdravlje, te da su bogatstvo mogućnosti aktivnog i kreativnog života važan dio svakog temeljito i dobro planiranog sportskog dostignuća. Zato, Glavni grad svojim planskim aktivnostima omogućava građanima da, prema svojim afinitetima i sposobnostima, u sportu potvrde svoje potencijale i znanje. Shvatajući značaj sporta, a u cilju zadovoljenja potreba naših sugrađana, gradska uprava nastoji da stvara uslove za bavljenje sportom i za njegovo unapređenje.

Svakako da jedan od najznačajnijih faktora u sistemu razvoja sporta predstavljaju sportski objekti. Kvalitetni sportski objekti omogućavaju da se obezbijede uslovi za bavljenje različitim modalitetima sportskih aktivnosti (sportsko obrazovanje, takmičarski sport, rekreativni sport, školski sport) i za različite kategorije korisnika (đeca, omladina, odrasli, osobe sa invaliditetom). Nepostojanje adekvatnih sportskih objekata umanjuje mogućnost za bavljenje sportom đece i omladine, kao i mogućnost za razvoj vrhunskog sporta, a istovremeno destimuliše građane da se bave rekreativnim sportom. U cilju obezbjeđivanja uslova za razvoj sportske infrastrukture Glavni grad Podgorica u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na razvoj ovog bitnog segmenta sporta.  

Analizirajući  stanje u ovoj oblasti sporta u Podgorici možemo konstatovati da  podgoričku sportsku infrastrukturu karakteriše raznovrsni skup građevina, prostora, namijenjenih igri, odmoru, obrazovanju, pripremama i takmičenjima sportista amatera i profesionalaca, sa ili bez gledališta. U želji da naši sugrađani, bez obzira na pol, uzrast i fizičke sposobnosti, svakodnevno koriste raspoloživu sportsku infrastrukturu u našem gradu činomo poseban iskorak i kreiranjem interaktivne mape za lakši i pristupačniji pregle sportskih sadržaja.

Sportski objekti po mjesnim zajednicama

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica