Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Godina 2023.

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada / Slobodan pristup informacijama / Evidencija rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama / Godina 2023.

Ostala dokumenta vezana za evidenciju rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama za 2023. godinu možete pogledati na sljedećem linku:
www.starisajt.podgorica.me