Zatvara se saobraćaj u Ulici Arsenija Boljevića

17/02/2021
Zatvara se saobraćaj u Ulici Arsenija Boljevića

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Arsenija Boljevića, od raskrsnice sa Ulicom Ljubljanskom do raskrsnice sa Ulicom Marka Radovića, radi izvodjenja radova na izgradnji obodnih saobraćajnica definisanih koordinatama tačaka A4, A5, AT1, A6 I A7, UP »Duvanski kombinat«. Zatvaranje važi za period od 18.02. do 15.03.2021. godine. Za vrijeme zatvaranja saobraćaja, saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama

Sekretarijat za saobraćaj

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina