Zatvara se dio Ulice Jaroslava Čermaka

16/11/2020
Zatvara se dio Ulice Jaroslava Čermaka

Obavještavamo sugrađane da se zatvara saobraćaj za sve vrste motornih vozila u dijelu Ulice Jaroslava Čermaka u zahvatu DUP-a Zagorič 1, radi izvođenja radova na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije. 

Zatvaranje važi od 16.11. 2020. do 16.12.2020.godine 

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina