ENG

Uprava za inspekcijske poslove u akciji kontrolisanja ugostiteljskih terasa

12/11/2023
Uprava za inspekcijske poslove u akciji  kontrolisanja ugostiteljskih terasa

U okviru svojih redovnih aktivnosti i kontrola ugostiteljskih terasa koje je Uprava za inspekcijske poslove sprovela u toku samo jednog dana, kod tri subjekta nadzora, evidentirane su nepravilnosti, utvrđena prekršajna odgovornost, i za navedene prekršaje izdata su Saopštenja za preuzimanje prekršajnih naloga u iznosu od ukupno 27.500 eura.

Za dva subjekta izdata su Saopštenja za podizanje prekršajnih naloga vezano za otvorene terase kao i za zatvorene privremene ugostiteljske objekte u kojima posluju u visini od po 5000 eura za pravno i po 500 eura za odgovorno lice, a kod trećeg subjekta, izdato je Saopštenje za podizanje prekršajnoj naloga u visini od 5000 eura za pravno i 500 eura za odgovorno lice.

Kod jednog subjekta nadzora, biće donijeto je Rješenje o izvrešnju uklanjanjem ugostiteljske terase sa rokom od 7 dana.

Navedene aktivnosti usmjerene na kontrole ugostiteljskih terasa i drugih privremenih objekata odvijaće se intezivno u narednom periodu, sa akcentom na one subjekte nadzora koji su kontinuitetu uživali privilegije nezakonitog postupanja.

Zajedničke akcije sa Upravom policije sprovodiće se kontinuirano, kao i sve ostale aktivnosti iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada, sve u cilju suzbijanja prekršaja iz oblasti djelovanja oba organa, te postizanja i održavanja komunalnog reda na visokom nivou.

Uprava za inspekcijske poslove

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica