ENG

Zabrana saobraćaja na parking saobraćajnici Ulice Nova 2

28/09/2023
Zabrana saobraćaja na parking saobraćajnici Ulice Nova 2

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na parking saobraćajnici Ulice Nova 2, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VII – Stara varoš”, radi izvođenja radova na izgradnji upojnog bunara za prihvat atmosferskih voda sa novoizgrađene Ulice Nova 3.

Zatvaranje saobraćaja važi za period od 28.09.2023. do 28.10.2023. godine.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica