ENG

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Kolovrat

14/09/2023
Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Kolovrat

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Kolovrat, na potezu od objekta “Novi Volvox” do objekta “Sava car - tehnički pregled”, u zahvatu DUP-a Dahna I, zbog izvođenja radova na izgradnji vodovoda na KP 113/5, 3648/3 i 3648/28 KO Podgorica III.

Zatvaranje saobraćaja važi za period od 14.09.2023. do 28.09.2023. godine.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica