ENG

Nastavlja se zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Gojka Radonjića

19/05/2023
Nastavlja se zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Gojka Radonjića

Nastavlja se zabrana saobraćaja za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Gojka Radonjića, na potezu od raskrsnice sa Ulicom Kralja Nikole u dužini od 60 metara, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji dijela predmetne ulice u zahvatu DUP-a „Stara Varoš“ izmjene i dopune.

Zatvaranje važi od 19.05.2023. do 05.06.2023. godine sa mogućnošću produženja.

Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica