ENG

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulcinjske ulice

22/11/2022
ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulcinjske ulice

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulcinjske ulice na kat.parceli 2470 i 2471 KO Podgorica II.

Zatvaranje važi za dan 23.11.2022. godine, za vremenski period od 14:00h do 19:00 h, a za vrijeme zatvaranja saobraćaja zauzeće se javna površina od 100 m2.

Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica