ENG

Obavještenje za poreske obveznike; Prvu ratu za godišnji porez na nepokretnost uplatiti do 30. juna

15/06/2022
Obavještenje za poreske obveznike; Prvu ratu za godišnji porez na nepokretnost uplatiti do 30. juna

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada je donijela rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2022. godinu. Rješenja su dostavljena Pošti Crne Gore, koja će ih narednih dana uručiti poreskim obveznicima. 

Godišnji porez na nepokretnosti se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, odnosno 10 dana od dana dostavljanja rješenja, a druga 31. oktobra 2022. godine. Pozivamo poreske obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbjegli postupke prinudne naplate poreske obaveze i plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškova postupka.

Obavještavamo da je uspostavljena aplikacija eTAX portal koja daje mogućnost uvida u rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti. Pristup portalu imaju svi obveznici koji su upisani u bazu podataka, a isti se vrši preko portala www.laris.me. Dolaskom na portal, u dobijenu formu unosi se jedinstveni matični broj (fizička lica) ili PIB (pravna lica) i vrši izbor opštine u kojoj se nalazi nepokretnosti, nakon čega se može izvršiti uvid u sva donijeta rješenja o porezu na nepokretnosti poreskog obveznika.

UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA 

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica