ENG

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na Kapadžića mostu i dijelu Ulice Dragomira Dragog Čejovića

13/01/2022
ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na Kapadžića mostu i dijelu Ulice Dragomira Dragog Čejovića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na Kapadžića mostu i dijelu Ulice Dragomira Dragog Čejovića, radi izvođenja radova na izgradnji prepumpne stanice i fekalne kanalizacije, koji se izvode u sklopu komunalnog opremanja urbanističke parcele br. 30, u zahvatu DUP-a “Drač – Cvijetin brijeg“.

Zatvaranje važi za period od 12.01. do 01.02.2022. godine. 

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica