Zatvara se saobraćaj na dijelu Ulice Skopske

12/10/2021
Zatvara se saobraćaj na dijelu Ulice Skopske

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Skopske (na kraku 1 i 2),  u zahvatu DUP-a Ibričevina i DUP-a Masline na području Glavnog grada Podgorice, radi izvođenja radova na izgradnji sekudarne kanalizacione mreže. Zatvaranje važi za  period od 13.10. do 13.11.2021. godine.

Sekretarijat za saobraćaj

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina