Zatvara se saobraćaj na dijelu Ulice Studentske

09/06/2021
Zatvara se saobraćaj  na dijelu Ulice Studentske

ZATVARA SE  saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Studentske (parking saobraćajnica kod prve profesorske zgrade), radi izvođenja radova 3 poprečna prekopa za potrebe uređenja terena Master kvarta.

Zatvaranje važi za  period od 10.06.2021. godine do 20.06.2021. godine.

Podnosilac zahtjeva je dužan da za vrijeme izvođenja radova obezbijedi građanima nesmetan pristup objektima stanovanja.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina