ZATVARA SE SAOBRAĆAJ U ULICI FILIPA LAINOVIĆA

03/06/2021
ZATVARA SE SAOBRAĆAJ U ULICI FILIPA LAINOVIĆA

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Filipa Lainovića, krak koji vodi ka Ulici Kralja Nikole, radi  izgradnje priključaka atmosferske i fekalne kanalizacije u sklopu opremanja urbanističkih parcela br. 27 i 31 u zahvatu DUP-a »Pobrežje – zona A, B i C«.

Zatvaranje važi za period od 04.06. do 10. 06.2021. godine.

Podnosilac zahtjeva je dužan da za vrijeme izvođenja radova obezbijedi građanima nesmetan pristup objektima stanovanja.

Sekretarijat za saobraćaj

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina