Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Rang lista nevladinih organizacija koje će u saradnji sa Kancelarijom za mlade i saradnju sa civilnim društvom, po osnovu Javnog poziva broj: 06-615/24-1617, sprovoditi aktivnosti utvrđene Lokalnim akcionim planom za mlade za 2024. godinu