Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predlog Liste za imenovanje kandidata ovlašćenog predlagača Univerziteta Crne Gore za predlaganje novog člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emitter “ Radio televizija Podgorica”