Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Polaganje ispita iz poznavanje grada

STRANKA: Podnosi zahtjev za polaganje ispita iz poznavanja grada, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Prijava za polaganje ispita iz poznavanja grada;
  • Ovjerena fotokopija vozačke dozvole;
  • Svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi;
  • Dokaz o plaćenoj lokalnoj administrativnoj taksi u iznosu od 2,00€ +3,00€ na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 540-3026777-81.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava potrebne uslove, ista polaže ispit pred Komisijom na osnovu čega Sekretarijat izdaje Uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se dostavlja stranci.

ROK za izdavanje uvjerenja je 7 dana

NAZNAKA PREDMETA: Neupravni postupak.